Červen

09. července 2007 - Petr Sokol
09 Červ

Oblastní sněm ODS Praha 5
Oblastní sněm Občanské demokratické strany Praha 5 zvolil 23. května na svém mimořádném zasedání nové vedení oblasti. Novým předsedou Oblastního sdružení ODS Praha 5 byl zvolen Stanislav Fresl, starosta Velké Chuchle. Od minulého volebního sněmu vedl občanské demokraty v pátém pražském obvodu současný poslanec František Laudát.
   Sněm zvolil také 10 nových členů Oblastní rady ODS Praha 5. Jsou jimi Stanislav Fresl (předseda), místopředsedové Jiří Rendl, Miroslav Škaloud a Vojtěch Zapletal. Členy Oblastní rady ODS Praha 5 jsou Jan Matoušek, Jana Marková, Petr Valenta, Lukáš Herold, Petr Horák a Michal Popek.
   Volebního sněmu se účastnilo 291 členů ze 13 místních sdružení ODS v Praze 5 (dohromady mají 550 členů s volebním hlasem). Volební hlas na sněmu mají podle usnesení Regionální rady ODS Praha, která mimořádný sněm svolala, pouze ti jeho členové, kteří se jimi stali do 31. 12. 2006 a zaplatili členský příspěvek na rok 2007. V tuto chvíli má Oblastní sdružení Praha 5 již 578 členů.
   V oblastním sdružení Praha 5 vypukly v loňském roce zásadní spory ohledně složení kandidátky v komunálních volbách. ODS komunální volby vyhrála, ale vedení radnice, v jejímž čele i nadále stojí starosta Milan Jančík, nepodporují všichni zastupitelé zvolení za občanské demokraty.

Květnové zasedání Výkonné rady
Výkonná rada ODS se sešla 26. května v Praze. Jako základní priority ODS pro nadcházející období stanovila zabránit hrozícímu krachu veřejných financí, zvolit Václava Klause presidentem ČR, prosadit postoje vlády k evropské institucionální reformě, obhájit umístění radarové základny na území ČR a realizovat programové prohlášení vlády a v něm obsažené reformy.
   Výkonná rada zároveň vzala na vědomí informaci o plánovaných reformních krocích vlády a jejich harmonogramu. Ve vztahu k reformám konstatovala, že stabilizaci veřejných financí, kterou považuje za první, ale nezbytný reformní krok, plně podporuje. K podpoře opakovaně vyzvala i poslance a senátory ODS. Navíc výkonná rada uložila grémiu ODS a zástupcům ODS ve vládě posílit informovanost členů ODS i celé veřejnosti o připravovaných reformních krocích.
   Součástí jednání byla i debata s poslancem Vlastimilem Tlustý, který před výkonnou radou obhajoval svou kritiku vládních reforem.

V. Tlustý založil vnitrostranickou frakci
Bývalý ministr financí a bývalý předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý založil spolu s několika kolegy stranickou platformu. Na tiskové konferenci v budově Poslanecké sněmovny 20. června oznámil, že jde o „reformní parlamentní platformu“, jejímž cílem není štěpení ODS, ale naopak návrat k programovým základům. Platforma je podle něj otevřena všem občanským demokratům, kteří se nechtějí smířit s odklonem koaliční vlády od programových tezí strany. K platformě se zatím hlásí osm poslanců, další váhají. Jde tedy o desetinu poslaneckého klubu.
   Na konferenci doprovodili Tlustého středočeští poslanci Eva Dundáčková, Jan Klas, Jan Schwippel a českolipský poslanec Juraj Raninec. Členy platformy jsou také Alena Páralová z Pardubic, jindřichohradecký poslanec Michal Doktor a Aleš Rádl z okresu Praha-západ. Předseda branného výboru sněmovny Jan Vidím se podle Tlustého k platformě přihlásil v pozici „pozorovatele, podporovatele“.
   Vlastimil Tlustý na tiskové konferenci uvedl, že platforma je otevřena i všem hejtmanům, starostům a senátorům nejsilnější parlamentní strany. Zatím se žádný politik mimo sněmovnu k platformě nepřipojil.
   Z ODS ani z poslaneckého klubu Tlustý a jeho kolegové vystupovat nehodlají. Tlustý zdůraznil, že členové platformy dnes dali hlas vládě při hlasování o důvěře, které vyvolala opozice.
   Platforma byla založena, přestože byly v rámci ODS ustaveny tři odborné skupiny, které posuzují návrhy reforem v ekonomické, sociální a zdravotnické oblasti. Ekonomická skupina diskutuje i podněty Vlastimila Tlustého.

Výkonná rada k Summitu EU
Výkonná rada ODS zasedala 23. června v Praze a středobodem jejího zájmu byl Summit EU, který skončil tentýž den v brzkých ranních hodinách.
   Výkonná rada vysoce ocenila informaci předsedy vlády o výsledcích jednání Evropské rady v Bruselu 21. a 22. června a aktivní roli zástupců vlády ČR při vyjednávání. Výsledky jednání označila výkonná rada za úspěch celé ČR. Za přelomové považují členové rady zejména úplné opuštění konceptu tzv. euroústavy, včetně symbolů, zachování stávajícího systému hlasování v Radě a principů mezivládní spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice, posílení kontrolní role národních parlamentů a umožnění zpětného přenosu kompetencí na úroveň národních států (oboustranná flexibilita).
   Výkonná rada považuje výsledek jednání za zásadní bod obratu směrem od konceptu budování evropského superstátu a evropského federalismu a věří, že výsledky těchto jednání zahájí reformy, které povedou k nalezení skutečně funkčního modelu evropské integrace.