Vivat academia, aneb Karlovo velmi pozdní odpoledne

11. dubna 2008 - Zbyněk Klíč
11 Dub

V březnu byl na programu další blok Li­be­rál­ně-konzervativní akademie. Ti, co zavítali, vyslechli přednášku Ladislava Mrklase z politologie a Vojtěcha Šimíčka k právu. Další tentokrát dvoudenní blok je na programu druhý dubnový víkend, kdy čeká na akademiky jeden z vrcholů studia – mohou se těšit na přednášku uznávaného politologa Petra Robejška. Na dalších řádcích si můžete přečíst postřehy jednoho z účastníků Akademie, Karla Černíka k průběhu Akademie. Úvahy tohoto rázu Vám budeme přinášet i nadále.

Karel Černík
Sobota 9. února 2008, v pořadí páté setkání posluchačů pátého běhu Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie, a také den, kdy jsme všichni nervózní z právě probíhající volby prezidenta republiky. Na začátku své přednášky o politickém marketingu se nám přednášející představuje a o totéž žádá nás. Jeden po druhém vstávají ti krásní, sebevědomí, asertivní a pro budoucnost české pravice tolik potřební mladí lidé. Závidím jím jejich vědomosti, jazykovou vybavenost, jejich šance i jejich odpovědnosti, které na ně v životě čekají. A proklínám svých osmašedást. Představuji se slovy, která mezi mými kolegy vzbudila veselí: „Jmenuji se … a  těsně před smrtí se zde snažím doplnit si základní vzdělání …“ V tomto kontextu prosím hledejte opodstatnění parafráze názvu krásného filmu Věry Chytilové, kterou jsem si dovolil přičinit do titulky této mé glosy.
   Ač vysokoškolsky vzdělán a opentlen akademickým titulem, si zde opravdu doplňuji „základní vzdělání“ pravicového občana, vzdělání které by se mi tak hodilo již před dvaceti lety, které by se mi hodilo při mém starostování či ve volební kampani v senátních volbách před osmi roky. Sám sebe omlouvám známým: Lépe pozdě než nikdy.
   Václav Klaus se seznámil s  pamfletem Frederica Bastiata „Petice výrobců svíček“ jako student na americké stáži v roce 1969, to mu bylo 28 let. Já mám proti němu 40 let zpoždění. Mohu snad proto s drzým čelem prohlásit, že jsem schopen si to, se stařeckým nadhledem, mnohem více vychutnat.
   A stejně opovážlivě v tuto chvíli a s vědomím toho, že všichni naši lektoři jsou výborní, nemohu jinak než nasadit pomyslný vavřínový věnec všem třem lektorům ekonomického bloku přednášek doc. Bažantové, doc. Šímovi i ing. Machovi, protože mne, humanitně vzdělaného penzistu získali pro intenzivní studium zakladatelů ekonomického liberalismu.
   Děkuji CEVRU za skvělý nápad s LKA, všem přednášejícím i kolegům posluchačům za vynikající atmosféru při přednáškách a skutečně jsem přesvědčen, že právě takhle by měl pravicový think-tank pracovat.

Vojtěch Šimíček
Vojtěch Šimíček