Politické nadace v Sofii

22. prosince 2008 - Jiří Kozák
22 Pro

Středopravicové politické nadace jednaly na pravidelné schůzce v Sofii. Pravidelnou agendu doplnila příprava nového společného projektu mezinárodního vzdělávání lektorů.
   Tentokrát v bulharském hlavním městě se konalo pravidelné setkání členů sítě politických nadací a institutů (EPPFI), jejíž součástí je za Českou republiku jediné CEVRO. Iniciátorem a tradičním hostitelem byl International Republican Institute (IRI, www.iri.org). Spoluorganizátory byly domácí Nadace demokracie a Evropský demokratický institut.
   Setkání navazovalo na výroční zasedání jiné organizace, European Network of Political Foundations (ENoP, www.enop.eu), které se konalo ve čtvrtek v Bruselu. Stejně jako EPPFI, i ENoP sdružuje politické nadace, ale členy jsou jen organizace ze států EU a hlavní zaměření je na projekty podpory demokracie z fondů Unie.
   Jedním z hlavních témat podzimního setkání EPPFI byla podpora a propagace demokracie. Hlavními řečníky byli přední bulharští odborníci na tomto poli Ivan Krastev, ředitel Centra pro liberální strategie, a Ognian Minchev z Institutu pro regionální a mezinárodní studie. Oba hovořili o rozdílech v přechodu k demokracii ve střední a východní Evropě, výchozích podmínkách a předpokladech úspěchu tranzice, postavení jednotlivých hráčů v mezinárodních vztazích a nemohl samozřejmě chybět ani problém demokracie v Rusku a jeho vliv na okolí.
   CEVRO prezentovalo své aktivity v oblasti podpory demokratických sil v neliberálních nebo přechodných režimech. Jeho aktivity jsou ze zúčastněných politických nadací nových demokracií nejširší.
   Důležitou součástí sofijského setkání bylo jednání o zřízení mezinárodní akademie pro lektory. Její hlavní náplní bude organizace školení, která budou sloužit ke zdokonalování a předávání zkušeností a znalostí lektorů jednotlivých organizací zapojených v síti. Tato úzká spolupráce povede ke zkvalitnění práce všech organizací na poli podpory demokracie ať už ve vlastních zemích, nebo v třetích státech.
   Jednání v Sofii bylo již šestým v pořadí. Z EPPFI se za tu dobu stala důležitá platforma pro setkávání, poznávání a spolupráci organizací podobných CEVRO, ať už jsou v jakémkoliv stádiu vývoje.

Členství CEVRO – Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie v mezinárodních organizacích:
• EIN – European Ideas Network
• ENoP – European Network of Political Foundations
• EPPFI – European Political Party Foundations and Instititutes Net­work

 Společné foto účaastníků akce z politických nadací od Madridu až po Atény a Tallin
Společné foto účastníků akce z politických nadací od Madridu až po Atény a ­Tallin