Předsednictví zvládneme

24. února 2009 - Ivan Langer
24 Únor

Lepší začátek jsme si snad ani nemohli přát (to myslím samozřejmě ironicky). Zima, jako když praští, a ruský plyn, který má k nám a do dalších evropských zemí proudit přes Ukrajinu, uzavřené kohouty do plynovodu nepustí. V Gaze je naopak až přílišné horko, a to nejen díky geografické poloze, uzavření Lisabonské smlouvy v nedohlednu… Nenabrali jsme si větší náklad, než může taková malá země unést?
   Co je to ale vlastně malá země? A která země je ještě malá a která už velká? Například takové co do velikosti území i počtu obyvatel malé Dánsko dokázalo i přes tyto potenciální handicapy překonat všechny neshody členských i nečlenských států a vyjednalo vstupní podmínky pro všech deset členských zemí přistoupivších do evropského společenství v roce 2004.
   Rozhodně si nemyslím, že by předsednictví malých zemí bylo méně významné než předsednictví zemí větších. Stejně tak nejsem přesvědčen, že by menší země v čele Rady EU automaticky znamenala méně byrokratický přístup a kreativnější řešení problémů. Každá země je jiná a každá vnáší do evropské agendy svůj vlastní pohled, který odráží její historické zkušenosti a zkušenosti z domácí politické scény.
   V médiích slyšíme v souvislosti s předsednictvím většinou jen o prosazování vlastních priorit a o tom, že se malým zemím jen těžko prosazují. Podle mě by se předsedající země měla nad své vlastní zájmy povznést a fungovat především jako určitý propojovací článek všech ostatních členských států, který je schopný dovést rozdílné názory ke konsensu. Mám-li mluvit za sebe, pevně věřím, že se nám tuto úlohu moderátora a mluvčího zároveň podaří splnit. Máme dostatek zkušeností, schopností, dovedností, chytrých hlav i šikovných rukou, máme také vlastní nápady a představy, co je třeba udělat. Za oblasti, které nás nejvíc trápí a na nichž chceme zapracovat, považujeme zejména bezpečné využívání moderních informačních technologií, ochranu těch nejbezbrannějších členů lidského společenství, kteří se bez pomoci neobejdou, boj proti drogám a schengenskou spolupráci, respektive Schengenský informační systém II. Vím, není toho málo, ale čím vyšší a náročnější cíle si člověk stanoví, tím víc toho udělá. A o to nám všem – alespoň doufám – jde.