Michael Romancov / Nové násilí může vzplanout ve Venezuele nebo Íránu

24. února 2009 - redakce
24 Únor

Michael RomancovKterý ze světových válečných konfliktů podle vás bude v letošním roce nejvíce eskalovat?
Nepředpokládám, že by v roce 2009 došlo ke „světovému konfliktu“, ale z konfliktů probíhajících „ve světě“ budou pokračovat a případně eskalovat ty, jejichž aktéři nebudou zneprázdněni řešením a dopady ekonomické krize – tj. povstalci v Kongu, Afghánistánu, Iráku, Somálsku, Dárfúru...

Považujete za reálné v některé světové lokalitě vzestup nového nebo obnoveného politického násilí, případně uklidnění situace?
K novým konfliktům by mohlo dojít v těch regionech, kde vlády relativně stabilních států nezvládnou ekonomickou krizi, jejíž dopady naruší vnitřní klid jejich společností. Mohlo by se jednat o Venezuelu a Huga Cháveze či Ahmadínežádův Írán.

Podaří se podle vás v nejbližším období přijmout trvalé příměří mezi Izraelci a Palestinci?
Mezi Izraelem a mezinárodně uznanou reprezentací Palestiny možná ano, mezi Izraelem a palestinskými radikály, ať se již bude jednat o Hamas či jiného aktéra, je to velmi nepravděpodobné.

Jakou očekáváte roli USA, resp. Ruska v řešení světových konfliktů? Na které budou klást největší důraz?
Předpokládám, že se nová americká administrativa pokusí o novou definici vztahů s Ruskem, takže před první schůzkou Obama–Medveděv očekávám vstřícnost na obou stranách. Výsledky schůzky si však netroufám předpovídat. Důraz budou obě strany klást na „velké“ konflikty – Blízký východ, Afghánistán..., v nichž jsou dlouhodobě angažovány. Problémy Konga a dalších „malých“ konfliktů pravděpodobně zůstanou odsunuty na vedlejší koleji.

Měla by se Česká republika, která je nyní v roli předsednické země Evropské unie, více angažovat v řešení některých konfliktů, nebo je spíše nechat v rukou znesvářených stran?
Každá předsednická země Evropské unie by se měla pokusit využít obrovský potenciál, kterým Unie disponuje, ke zlepšení konfliktní situace, a to bez ohledu na to, kde konflikt probíhá.

 
Michael Romancov
• politolog na Fakultě sociálních věd UK a Filozofické fakultě ZČU
• specializuje se na politickou geografii a geopolitiku a mezinárodní vztahy
• autor řady odborných publikací, pravidelně vystupuje v médiích