Podařilo se dosáhnout důležitého kompromisu

24. února 2009 - Oldřich Vlasák
24 Únor

Po jedenácti měsících legislativní práce těsně před vánočními svátky Evropský parlament podpořil klimaticko-energetický balíček, který má zaručit, že Evropská unie dosáhne v roce 2020 tří konkrétních cílů v této oblasti: snížit emise skleníkových plynů o 20 procent, posílit energetickou účinnost o 20 procent a dosáhnout dvacetiprocentního podílu obnovitelných zdrojů energie.
   I já jsem tentokrát podpořil legislativní návrh v rámci klimaticko-energetického balíčku, tzn. zprávy europoslanců Avril Doyle, Chris Davies, Satu Hassi a Dorette Corbey. Tyto návrhy byly předmětem velmi dlouhých diskusí, jednání mezi Radou zastoupenou francouzským předsednictvím i Evropským parlamentem zastoupeným zpravodaji a stínovými zpravodaji z většiny politických skupin, přičemž původní návrh, například pro chemický průmysl jak český, tak evropský, byl zcela likvidační.
   V polovině prosince bylo dosaženo shody, a to především díky ústupkům ze stran členských států i poslanců Evropského parlamentu. Byla nastavena jasná kritéria pro jednotlivé sektory průmyslu a postupný náběh jednotlivých opatření.
   Podařilo se tak dosáhnout kompromisu, který zachovává původní ambiciózní cíle v ochraně životního prostředí a přitom nastavuje podmínky, které neomezují průmysl v jeho činnosti a nejsou vůči němu nepřátelské.