Zahraniční vztahy CEVRO Institutu

24. února 2009 - Ondřej Kubový
24 Únor

Florida State UniversitySpolupráce s Florida State University
V listopadu 2008 uzavřela VŠCI a Florida State University (FSU) z USA obecnou dohodu o akademické spolupráci. V prosinci téhož roku na tuto dohodu navázala smlouva obou partnerských institucí o konání letní školy. První dohodu za FSU podepsal Dr. Lawrence Abele, prorektor pro studijní záležitosti, druhou dohodu podepsal Dr. James E. Pitts, Ředitel mezinárodní spolupráce FSU. Za VŠCI podepsal dohody rektor vysoké školy, prof. Miroslav Novák. První společná letní škola je naplánována na konec letního semestru akademického roku 2008/2009. Obě partnerské vysoké školy perspektivně počítají s jejím každoročním opakováním.
   Letní škola, se bude konat na přelomu května a června. Budou na ní vyučovat pedagogové VŠCI a FSU. Vyučovacím jazykem letní školy, která bude určena pro studenty VŠCI a FSU, bude angličtina. Tematicky bude náplň směřovat k problematice politických, sociálních a ekonomických problémů nových demokracií ve střední Evropě a jejich pozici v integračním procesu EU. Myšlenka konání společné letní školy vznikla již při návštěvě zástupců FSU na VŠCI 10. června 2008.

Colorado State UniversitySpolupráce s Colorado State University
VŠCI zahájila koncem ro­ku 2008 spolupráci s další významnou americkou univerzitou – Colorado State University (CSU), jejíž zástupci a studenti letos stráví na půdě VŠCI několik červnových a červencových týdnů.