Vánoční koncert 2008

24. února 2009 - Petr Kolář
24 Únor

Vánoční koncert vysoké školy CEVRO Institut, který se konal 11. prosince, byl ve znamení díla W. A. Mozarta a jeho českých hudebních ctitelů.
   V úvodu koncertu zaznělo Mozartovo Adagio pro hoboj, housle, violu a violoncello. Následoval Kvartet B-dur v témže instrumentálním složení, jehož autorem byl Mozartův osobní přítel a kolega Josef Fiala.
   Tóny hudby vystřídalo rozvážné slovo Miloše Rejchrta, který pohovořil o smyslu adventu a všech symbolech spojených s předvánoční dobou.
   Po těchto slovech zazněla moderní, a přesto klasická skladba Vzpomínka na vánoční Telč, jejímž autorem je žijící český skladatel František Xaver Thuri. První část koncertu pak byla vyhrazena opět dílu Mozartovu, a to Kvartetu F-dur pro hoboj, housle, violu a violoncello.
   Po přestávce následovala malá oslava kulatých narozenin rektora vysoké školy CEVRO Institut Prof. Dr. Miroslava Nováka. Hlavní gratulační projev přednesl předseda správní rady Dr. Ivan Langer.
   Druhá část koncertu byla věnována jednomu z nejznámějších děl Jana Jakuba Ryby – České mši vánoční Hej mistře v podání Cantores Henriciensis pod vedením posledního českého skladatele barokního, profesora pražské konzervatoře Františka Xavera Thuriho. Celým večerem moderátorsky provázela ředitelka školy Dr. Markéta Štalmachová a prorektor Dr. Petr Kolář. Koncert byl pojat jako benefiční akce – výtěžek ze vstupného a z darů bude věnován Dětskému domovu Radost.

Předvánoční slovo předsedy správní rady CEVRO Institutu MUDr. Mgr. Ivana Langera.
Předvánoční slovo předsedy správní rady
CEVRO Institutu MUDr. Mgr. Ivana Langera.


Česká mše vánoční Hej mistře Jana Jakuba Ryby v podání Cantores Henriciensis pod vedením Františka Xavera Thuriho. Soprán: Yukiko Kinjo-Šrejma, alt: Pavla Kšicová, tenor: Martin Šrejma, bas: Martin Strouhal.
Česká mše vánoční Hej mistře Jana Jakuba Ryby v podání Cantores Henriciensis pod vedením Františka Xavera Thuriho. Soprán: Yukiko Kinjo-Šrejma, alt: Pavla Kšicová, tenor: Martin Šrejma, bas: Martin Strouhal.