Plavba za historií Karlova mostu

24. února 2009 - Jiří Kozák
24 Únor

V čase předvánočním, 15. prosince 2008, uspořádala vysoká škola CEVRO Institut pro účastníky výběrového semináře Památky umění a architektury v České republice netradiční plavbu po Vltavě spojenou s odborným výkladem o historii i probíhající rekonstrukci Karlova mostu.
   Nevšední událost započala v Muzeu Karlova mostu, které se nachází v budově kláštera Křižovníků s červenou hvězdou. Zde odborný garant semináře pan Ing. arch. Ondřej Šefců přednesl poutavou přednášku zachycující nejvýznamnější mezníky našeho nejstaršího dochovaného pražského mostu. Následovala prohlídka nově instalované expozice věnované právě probíhající rekonstrukci.
   Vyvrcholením exkurze byla detailní prohlídka mostu z perspektivy vodní hladiny, po které se účastníci plavili na palubě výletní lodi, a to opět za výkladu pana architekta Šefců.
   Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a současně druhý nejstarší dochovaný most v ČR. V Čechách to byla v pořadí již čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém.
   Karlův most nahradil svého předchůdce – most Juditin, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou císaře Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Karlův most byl až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře Františka I., jediným komunikačním spojením přes Vltavu v Praze (nepočítáme-li přívozy a brody).
   Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu Karla Havlíčka Borovského.

Poutavý výklad pana Ing. arch. Ondřeje Ševců.
Poutavý výklad pana Ing. arch. Ondřeje Ševců.