Co považujete za klíčový úkol českého předsednictví EU?

24. února 2009 - redakce
24 Únor

Markéta PitrováMarkéta Pitrová
docentka FSS MU

Klíčovým úkolem předsednictví není žádná konkrétní položka, protože úkoly se mění a ještě budou měnit dle aktuální situace. Mezinárodní vztahy jsou tvárná agenda. Naplánovali jsme si něco, co jsme ani nemohli rozjet, díky Gaze a plynu. Proto za nejdůležitější považuji, abychom dokázali plnit roli stabilních, korektních a schopných diplomatů, vyjednavačů a hostitelů. Spolupráce, důvěra a vazby, které nyní navážeme a upevníme, nám budou platné i v budoucnu.


Alena VenhodováAlena Venhodová
místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR

Jako naprosto stěžejní se mi jeví urychlené řešení problému energetické bezpečnosti a nezávislosti EU – a to především z pohledu snížení její majoritní závislosti na dodávkách plynu (ale i ropy) kontrolovaných Ruskou federací. Do budoucna je naprosto nezbytná nejen diverzifikace těchto dodávek, ale i širší zapojení jiných energetických zdrojů. A tím nemám na mysli jen alternativní obnovitelné zdroje, ale především bezpečné využití jaderné energie.


Jan BauerJan Bauer
místopředseda Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR

Prioritou by mělo být co nejvíce přispět k liberalizaci pracovního trhu v EU, který je dnes silně přeregulován. Volný ekonomický prostor patří k jednomu ze základních pilířů Evropské unie. Dále usilovat o maximální energetickou nezávislost Evropy, založenou na nových technologiích a zdrojích energie.