Přihlaste se do 19. ročníku populární Liberálně-konzervativní akademie, začínáme v září

18. Června 2021 - CEVRO News
18 Čer

CEVRO ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung otevře v září již 19. ročník Liberálně-konzervativní akademie.

Tento jednoletý mezioborový kurz je určen členům a příznivcům středo-pravicových politických stran, kteří chtějí aktivně ovlivňovat veřejné dění. Nabízí vzdělání v oborech, bez nichž se v politice neobejdete: ekonomie, mezinárodní vztahy, politologie, politický marketing, právo a komunikace a veřejná prezentace.

Je unikátní v tom, že se na její půdě potkáte se členy a příznivci různých politických stran na pravé straně politického spektra. Je tedy také skvělou příležitostí k tříbení argumentů prostřednictvím živé diskuse, k výměně zkušeností a navazování kontaktů.

Studium stojí 7.000 Kč. Výuka probíhá od září do června, vždy jednou měsíčně v sobotu, v prostorách vysoké školy CEVRO Institut v Praze.

19. ročník bude zahájen v září a nyní je ideální čas přihlášku.

Další informace najdete zde. Nebo kontaktujte projektovou manažerku Michaelu Oplíštilovou na oplistilova@cevro.cz.